Even voorstellen:

“De Giessentuigers”

De officiële naam luidt “AANGESPANNEN CLUB DE GIESSENTUIGERS, GIESSENBURG EN OMSTREKEN”

Historie

De naam verraad direct de oorsprong van deze vereniging. Deze men vereniging is opgericht op 16 november 1983. De oprichters van deze vereniging enthousiaste paardenliefhebbers zijn nog allen lid van de vereniging. Chris van Leeuwen is al sinds de oprichting een trouw lid en neemt nog regelmatig deel aan één van de ritten. 

Kenmerken van de vereniging en de leden

De leden van de Giessentuigers, die in eerste instantie allen in de buurt van Giessenburg woonachtig waren, komen nu onder andere uit de Alblasserwaard, Vijfherenlanden, Krimpenerwaard, Bommelerwaard, de Betuwe en het Land van Heusden en Altena. De leden van de vereniging en de deelnemers aan de georganiseerde aktiviteiten hebben één gemeenschappelijk doel. Dit is het genieten van het mennen met paarden en pony’s.

De vereniging heeft een hoog saamhorigheidsgehalte, en velen zijn al lid vanaf de oprichting.

Er zijn geen speciale voorwaarden gesteld aan het lidmaatschap. Vanzelfsprekend dienen de leden zorg te dragen voor deugdelijk materiaal en de vereiste kennis en ervaring met de trouwe viervoeters. Met betrekking tot het “gerij” kan gezegd worden dat dit in allerlei soorten is te vinden binnen de vereniging. Zowel recreatiewagens, concourswagens, marathonwagens en ook antiek gerij kunt u tegenkomen als de stoet van De Giessentuigers tijdens één van de vele tochten uw weg kruist. Ook kent de vereniging geen voorkeur voor bepaalde paardenrassen. U treft er van alles aan van haflingers, friezen, fjorden, tuigpaarden, newforestpony’s, welsh en shetlandpony’s. Zelf de belgische trekpaarden zijn af en toe van de partij.

Activiteiten van de vereniging.

Elk jaar vindt in januari of februari de jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur naast een aantal algemene agendapunten ook het programma voor het betreffende seizoen gepresenteerd. In overleg kunnen dan nog zaken worden aangepast, waarna het programma definitief wordt vastgesteld. In elke programma zijn een aantal jaarlijks terugkerende tochten opgenomen. In een aantal gevallen is het startpunt hetzelfde als voorgaande jaren, echter de route is steeds afwisselend.

Een aantal van deze tochten vindt u hieronder kort toegelicht:

Snertrit Deze tocht welke wordt georganiseerd is tevens de eerste tocht van elk seizoen.

Tijdens deze tocht van meestal rond de 25 KM wordt in de grote pauze traditioneel de erwtensoep genuttigd. Ook wordt er nog een kleine rustpauze ingelast met als naam de “punchstop”. Deze tocht wordt meestal gereden in februari of maart.

Bloesemtocht. Voor deze tocht wordt een route uitgestippeld in de Betuwe. Om zo veel mogelijk van de bloesem te kunnen genieten wordt deze tocht eind april of begin mei verreden.

Giessentocht. Deze tocht die zich kenmerkt door het grote aantal deelnemers wordt vrijwel altijd georganiseerd in de omgeving van Giessenburg. Het riviertje de Giessen heeft bij veel edities van deze tocht als een rode draad gediend voor de te rijden route.

Aan de Giessentocht wordt ook deelgenomen door niet leden van de vereniging. Dit geeft al aan dat deze prachtige tocht onder de menners een bekend fenomeen is.

De organisatie van deze tocht, die veel werk van bestuur en vrijwilligers vraagt, wordt al jaren mede mogelijk gemaakt door een groot aantal trouwe sponsoren. Voor deze rit wordt door het bestuur ook ieder jaar een boekje gemaakt voor de deelnemers. Hierin treft u een voorwoord aan van de voorzitter, de routebeschrijving, een verslag van de Giessentocht van het voorgaande jaar en natuurlijk een lijst waarin alle sponsoren zijn vermeld.

Pannenkoekentocht. Al een aantal jaren is door leden van het bestuur de zogenaamde pannenkoekentocht georganiseerd. Deze tocht welke meestal wordt verreden in de Alblasserwaard wordt naast het men plezier vooral gekenmerkt door de traditionele pannenkoeken volgens grootmoeders recept. Deze worden rijkelijk uitgedeeld tijdens de grote pauze.

Ook worden elk jaar nog een aantal tochten georganiseerd naar het bos en strand.

Contributie

Voor al deze gezelligheid betaald u slechts €35 per jaar, hiervoor kunt u iedere rit meerijden en is er meestal koffie, koek en wat frisdrank aanwezig. Zelfs de maaltijd wordt bij sommige ritten verzorgd voor dit bedrag.

Start van het seizoen

Ieder jaar starten we het seizoen met een gezellige avond. Deze is vaak samen met de jaarvergadering.

Wij proberen ieder jaar iets leuks voor de leden te verzinnen. Dit is meestal een avond vol eten, drinken en vooral met een hoop gezelligheid.

Soms met een spelelement en soms met een speciale gast, het is dus ieder jaar weer een verrassing hoe we het jaar starten.

Voor de echte men liefhebber die houdt van gezelligheid, saamhorigheid en afwisseling is men vereniging “De Giessentuigers” de ideale vereniging.

Wij raden u dan ook aan om uzelf eens op te geven voor een van de vele activiteiten die u op deze site terugvindt in de agenda.

Wij hopen u na een bezoek aan onze site eens te mogen ontmoeten tijdens een mooie tocht.

Voor meer informatie en opgave voor deelname kunt u terecht bij de bestuursleden.

Telefoonnummers vindt u elders op deze site, op de contact pagina.

De voorzitter, Arie Bassa